Aankoopmakelaardij

Aankoopmakelaardij

Aankoopmakelaardij

Laat u bijstaan door een onafhankelijk expert in Frans vastgoed

De aankoop van een nieuwe woning is een uitzonderlijke gebeurtenis die u vaak slechts enkele keren in uw leven zal meemaken. Er gaat heel wat bezinning en opzoekwerk aan vooraf, we spreken om aanzienlijke bedragen en het is belangrijk zowel de procedure goed op te volgen als om ervoor te zorgen dat op voorhand alles duidelijk op papier staat. 

Voor een buitenlandse aankoop zijn er nog een aantal andere zaken waarmee rekening gehouden moet worden:

 • Hoe zit het met de plaatselijke wetgeving?
 • Hoe verloopt zo’n procedure?
 • Moet ik me voor ieder huisbezoek verplaatsen?
 • Welke risico’s zijn aan de aankoop verbonden?
 • Welke clausules moeten in het voorakkoord worden opgenomen?
 • Wat is een offre d’achat, compromis de vente, promesse unilaterale, droit de préemption,…?
Sud’Arrange staat aan uw zijde om een oplossing of antwoord te bieden aan al deze vraagstukken, wij kunnen u van begin tot einde begeleiden in de aankoop van uw droomwoning in Frankrijk. Of het nu over een vakantiewoning, B&B-project, of definitieve verhuis gaat

Sud'Arrange Aankoopmakelaardij-Aanbod

Visite

Makelaar

Bank

Notaris

Installatie

Visite - Huisbezoek

Op aanvraag nemen wij afspraak met de verkoopmakelaar en gaan we een woning ter plekke bekijken. Gedurende het bezoek houden we rekening met de ligging, de lichtinval, de omgeving… maar onderzoeken we de woning ook bouwtechnisch en maken we een schatting van de kosten die nodig zullen zijn om de woning op een standaardniveau te brengen. 

Door onze uitgebreide kennis van de Franse huizenmarkt kunnen we u nadien adviseren over de verkoopprijs van de woning en zaken waar u eventueel rekening mee moet houden.

Een huisbezoek kan op 3 manieren verlopen: 

 1. We bezoeken de woning, nemen foto en video-materiaal en sturen u alles toe waarna we telefonisch onze bevindingen met u bespreken.
 2. U bezoekt de woning in real-time met ons via whatsapp, wij zorgen voor een vlotte communicatie met de makelaar geven een antwoord aan uw vragen. Nadien bespreken we telefonisch onze bevindingen.
 3. We bezoeken de woning, de omgeving en stellen een uitgebreid rapport op met onze bevindingen en voorzien een taxatie / waardeoordeel van de bezochte woning. Telefonisch bespreken we nadien onze bevindingen.

Makelaar

U vond een interessante woning waarover u meer informatie wilt inwinnen of u heeft besloten tot aankoop van een bezochte woning over te gaan. Het is tijd om contact op te nemen met de verkoper of de verkoopmakelaar

Sud’Arrange kan dit contact voor u verzorgen. Als gelicentieerd makelaar gebaseerd in zuid-Frankrijk kennen we niet alleen de sector maar ook het geografisch gebied goed. Hierdoor zijn we in staat om u inzake uw aankoop te adviseren en prijsonderhandelingen in uw naam te voeren. We begeleiden u tot bij de ondertekening van het offre d’achat

Bank

De volgende stap is ervoor zorgen dat uw financiering rond is. Dit kan zowel in uw thuisland (België of Nederland), als in Frankrijk. Thuisbanken zijn meestal niet erg happig op het financieren van een tweedeverblijf in het buitenland, waardoor de optie van een franse bank overblijft. 

Een kredietaanvraag in Frankrijk loopt niet helemaal zoals thuis en het aantal documenten, vragen en formulieren kunnen erg indrukwekkend overkomen. Daar en boven is de werking en regelgeving anders waardoor u soms volledig verloren lijkt. Wij hebben ervaring met dit soort dossiers en goede contacten in de bankensector. We kunnen uw dossier indienen en als intermediair optreden. Zo heeft u een nederlandstalig contactpersoon en zorgen wij voor de vertaling naar de kredietinstelling toe. 

Ook kunnen we u voor aankoop adviseren of uw dossier al dan niet voldoende zal zijn om kans te maken op een succesvolle franse kredietaanvraag. 

Notaris

Van zodra u het ja-woord geeft is de rollercoaster vertrokken, de makelaar zal u een heel aantal documenten vragen en u zal hem alle informatie en clausules moeten verschaffen die u in het voorakkoord (Compromis of Promesse de Vente) wil zien verschijnen. 

Na heel wat heen en weer-gebel & gemail komt de dag van ondertekening van het compromis waarvoor u al dan niet fysiek aanwezig moet zijn en waarvoor u al dan niet een vertaler nodig heeft (de notaris heeft het recht een tolk te eisen om zich ervan te verzekeren dat u weet wat u tekent). 

Na ondertekeningen beginnen een aantal belangrijke termijnen te lopen voor zowel u als koper, als de verkoper en de verschillende rechthebbenden. Na een drietal maanden wordt dan uiteindelijk, als alles goed gaat de authentieke akte getekend.

Het compromis is waarschijnlijk het belangrijkste document van de hele verkoop. Om ervoor te zorgen dat alle nodige informatie in dit document staan verzorgen wij alle communicatie met de notaris in uw naam. Indien nodig laten we de documenten corrigeren en we verplaatsen ons om aan de hand van een volmacht in uw plaats te tekenen. Zo hoeft u zich geen zorgen de maken over het juridische aspect van een aankoop. U komt pas terug naar Frankrijk voor de sleuteloverdracht!

Installatie

Gefeliciteerd, u kocht een woning in Zuid-Frankrijk. Alvorens er echt van te kunnen genieten blijven er nog een aantal belangrijke zaken over: 

 • Elektriciteitsaansluiting
 • Wateraansluiting
 • Internetaansluiting
 • TV-aansluiting
 • Renovatiewerken

Ons werk zit er pas op wanneer u tevreden in uw strandstoel kan ploffen, we zorgen ervoor dat alle aansluitingen gebeuren en kunnen nadien ook het onderhoud en vakantieverhuur van uw woning overnemen. 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Aan de slag met uw account

om je favoriete huizen en meer op te slaan

Sign up with email

Aan de slag met uw account

om je favoriete huizen en meer op te slaan

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik