Deontologisch kader

Deontologisch kader

Deontologisch kader

Sud’Arrange is lid van de “Fédération Nationale des Chasseurs d’Immobiliers”, een nationale vereniging van vastgoedjagers in Frankrijk.

De vereniging heeft als doel, duidelijke waarden op te leggen, en transparatie te scheppen op de activiteit en de werkwijze van de vastgoedjager. Van deze engagementen te doen respecteren en het jonge beroep van vastgoedjager in een richting te sturen die volledig ten dienste staat van kopers

Om deze reden engageert elk lid van de federatie een deontologisch kader dat de rol van de vastgoedjager duidelijk positioneert ten opzchte van privépersonen en professionele verkopers. 

Deontologisch charter

De leden van de vereniging zijn professionele vastgoedmakelaars, gespecialiseerd in het adviseren van aankoop of verhuurstransacties. Om de transparatie en neutraliteit te garanderen vertegenwoordigen en verdedigen ze uitsluitend de belangen van hun klant.

De leden van de “Fédération Nationale des Chasseurs d’immobiliers” zijn in het bezit van een vastgoedtransactie-licentie die wordt afgeleverd door de Préfecture (Provinciebestuur) van hun hoofdzetel. Ze zijn gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en in het bezit van een financiële zekerheid, met uitzondering van de  bepalingen uit het Europees decreet “diensten” van 12 juli 2010 voor de bezitters van een vastgoedtransactielicentie zonder kapitaaltransacties, die hiervoor vrijgesteld zijn. 

De leden van de vereniging verbinden zicht ertoe de Franse wet Hoguet (Wet n° 70-9 van 2 januari 1970, en zijn opeenvolgende wijzigingen) te respecteren, die de voorwaarden vastlegt inzake vastgoed en handelsfonds-transacties.

De engagementen van de leden van de vereniging ten op zichte van hun klanten worden contractueel opgelegd. Iedere zoekopdracht gaat gepaard met een zoekmandaat die bepaalde informatie vermeldt, met name de beschrijving van het gezochte vastgoed, de middelen die zullen gebruikt worden, de looptijd van het contract en de de verloning van de vastgoedjager, alsook een dienstcontract voor nevendiensten. 

De informatie die de leden van de federatie van hun klanten verkrijgen zijn strikt vertrouwelijk. Ze mogen in geen geval worden doorgespeeld of gepubliceerd, zonder voorakkoord van de persoon in kwestie. 

De leden van de vereniging verbinden zich ertoe hun klanten in alle transparatie alle informatie te verschaffen met betrekking tot de zoekopdracht, met name een lijst van alle interessante woningen en huisbezoeken. Ze verbinden zich er ook toe de klant regelmatig op de hoogte te houden van de vooruitgang van hun zoektocht.

Van ieder huisbezoek dat door een lid van de vereniging wordt uitgevoerd wordt een voldoende duidelijk verslag opgesteld dat het de klant in staat stelt te beslissen het goed te bezoeken. De leden van de vereniging verbinden zich ertoe hun klant te vertegenwoordigen tot bij de ondertekening van de definitieve verkoops-, of verhuursakte. 

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Aan de slag met uw account

om je favoriete huizen en meer op te slaan

Aanmelden met e-mail

Aan de slag met uw account

om je favoriete huizen en meer op te slaan

Door op de «AANMELDEN»-knop te klikken, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid
Powered by Estatik